Sofistikerede webudviklings­løsninger, der driver din forretning fremad

Vi udvikler WordPress webshops der sælger

Webko ud­vik­ler webs­hops, der sæl­ger. Vi ta­ger al­tid ud­gangs­punkt i je­res pro­dukt og må­l­grup­pe, og der­fra udtæn­ker vi det op­ti­ma­le salgs­flow fra for­si­de til check­out og pak­ke-tra­ck­ing.

Vo­res løs­nin­ger er al­tid unik­ke. Ud­form­nin­gen af webs­hop­pen er me­get af­hæn­gig af an­tal­let og ty­pen af pro­duk­ter. Sæl­ger I fx til B2B, B2C el­ler må­ske blan­det? Det er af­gø­ren­de, at der ta­ges hen­syn til kun­dens købs­be­slut­nings­pro­cess.

Hjemmesider helt uden bindinger

Vi har stor erfaring med hjemmesider, der virker. Vo­res fo­kus er at give dine kun­der en god og en bru­ger­ven­lig op­le­vel­se og sam­ti­dig ska­be le­ads til din virk­som­hed.

Vi er me­get be­vid­ste om, at der ikke fin­des to be­hov for hjem­mesi­der, der er fuld­stæn­dig ens, og der­for ta­ger vi al­tid ud­gangs­punkt i je­res øn­sker, i ste­det for et stan­dar­di­se­ret tema.

Vi benytter os af WordPress, som er verdens mest udbredte platform. Det betyder også, at du aldrig vil være bundet til noget abonnement hos os.

Det hele starter med et godt førstehåndsindtryk

Grafisk design er mere end bare farver og skrifttyper. Hvordan skiller din virksomhed sig ud fra alle konkurrenterne som står og råber det samme?

Vi har flere grafikere in house, som kan hjælpe dig med alt fra logodesign, visitkort design til bannergrafik til Facebook.

Sådan kommer vi i mål med dit hjemmeside projekt

Uanset hvilken webløsning, som du har brug for, så foregår processen i hovedtræk sådan her.

Et uforpligtende møde

Vi starter altid et samarbejde op med et indledende møde. Hvor du sætter dig ned med en ekspert i den digitale verden og snakker om de udfordringer, som din virksomhed har. Til dette møde vil du få en masse gode tips og tricks, til hvordan vi kan øge dit salg, og til sidst laver kontaktpersonen et skræddersyet tilbud til dig.

Projektstyring

Når vi er blevet enige om projektets omfang, går vi i gang. Igennem hele processen vil din kontaktperson stå ved roret og sørge for at projektet har kurs mod succes. Vi holder dig løbende opdateret igennem hele processen, så vi undgår misforståelser og forsinkelser.

Billeder, tekst og grafik

En hjemmeside er ingenting uden gode tekster og billeder. Derfor hjælper vi jer med at få skrevet gode tekster og billeder, som sælger. I designprocessen kommer vi med vores forslag, til hvordan dine kunder kommer i kontakt med dig.

Afsluttende test og lancering

Når hjemmesiden er ved at være færdigudviklet, så tester vi, at alt fungerer som det skal. Alle vores hjemmesider bliver lavet responsivt, så de bliver selvfølgelig testet på telefoner, tablets og computere.

Løbende optimeringer

Efter lancering af din hjemmeside hjælper og rådgiver vi dig med alt inden for optimering, og du har mulighed for at få vores tekniske assistance, hvis tekster, billeder eller lignende løbende skal opdateres eller tilrettes.

Se nogle af de webløsninger, som vi har udviklet

Vi har allerede hjulpet mange virksomheder med at fortælle deres unikke historie