Et ærligt og enkelt webbureau lige midt i Jylland

Fra vores base i Herning laver vi hjemmesider, webshops, digital konceptudvikling og markedsføring til både B2B og B2C

Vi er digitale konceptudviklere, som tænker strategisk og har fokus på målet – hvad en­ten det er at ska­be salgs­le­ads, sæl­ge pro­duk­ter el­ler ak­ti­ve­re et brand.

Vi for­står vig­tig­he­den af in­te­gra­tion, med an­dre plat­for­me og der­for er vo­res sy­ste­mer åbne, så­le­des at vi al­tid kan kob­le dine nye løs­nin­ger op på de allerede ek­si­ste­re­nde og sam­ar­bej­de med frem­ti­di­ge.

Hos Webko har vi fo­kus på al­tid at over­hol­de op­stil­le­de de­ad­li­nes, og vi er am­bi­tiø­se på dine og egne veg­ne. Det be­ty­der også, at vi ikke er ban­ge for at op­stil­le mål­sæt­nin­ger for vo­res fæl­les pro­jek­ter. Vil du til tops i sø­ge­re­sul­ta­ter­ne el­ler øge on­li­nesal­get med 5 procent? Vi ved, hvad der skal til. Med ope­ra­tio­nel­le mål bli­ver sam­ar­bej­det me­get let­te­re. Vi ved, hvad der for­ven­tes af os, og vi fin­der frem til, hvad det kræ­ver af din virk­som­hed.

Som et min­dre web­bu­reau i Her­ning er sam­ar­bej­det med dig alt­af­gø­ren­de. Det be­ty­der, at du kan for­ven­te en ser­vi­ce lidt ud­over det sæd­van­li­ge. Vi stræk­ker os al­tid me­get langt for at løse de ud­for­drin­ger, som der nu skulle være – også efter 16.00… om søndagen.

Afspil video

Vi er et ungt team med mere end 40 års erfaring inden for digital design

Hele teamet har arbejdet med webdesign og programmering i sammenlagt mere end 40 år. Vi har et væld af kom­pe­ten­cer og kan tilbyde dig lige fra det helt nør­de­de program­me­ring af skræd­der­sy­e­de mo­du­ler til det smuk­ke og visu­el­le de­sign.

Jacob Soelberg

Partner, Kundekonsulent og Grafik

Jacob Max Jensen

Partner og Programmering

Simon Kristiansen

UX/UI Designer og Frontend-udvikler

Marc Graversgaard Jensen

Programmering

Vil du være en del af vores teamet?

Send os en uopfordret ansøgning og vi vil vurdere om der kunne være et match.

Hvad siger vores kunder?

Vi varetager med stolthed løsninger for 200+ hjemmesider

3 ting vi gerne vil prale lidt af

Kun 5 stjerner er godt nok til os. Faktisk har vi aldrig fået andet end det på Trustpilot. Dem får vi fordi vi altid følger vores opgaver til dørs. Ligegyldigt hvor store de er. Vi afslutter aldrig et projekt før at alle parter er glade og tilfredse.

90 procent af vores nye kunder kommer via anbefalinger fra vores andre kunder. Derfor sparer vi en masse penge på reklame, og du vil kunne få en hjemmeside til en god pris, da vi ikke har brugt mange tusinde kroner på at reklamere for dig.

Vi tror på et livslangt forhold med vores kunder. Derfor prøver vi altid at gøre vores arbejde så godt til at starte med, at du som kunde vil komme igen… og igen… og igen. Vores succes er ubetinget afhængigt af vores kunders succes.

Her er nogle af mange løsninger, som vi har udviklet