Case

Landets hurtigst voksende storkøkkenleverandør

Vi har leveret en helt ny platform, der skal gøre det nemmere for cateringinventar.dk at håndtere deres mere end 8000 varenumre og følge med væksten.

Fakta

Løsningen kort fortalt

Ca­te­rin­gin­ven­tar.dk hav­de et stort øn­ske om at få en ny webs­hop, der var ud­vik­let spe­ci­fikt til de­res be­hov. Fo­kus har væ­ret på ha­stig­hed, bru­ger­ven­lig og et godt ar­bejds­flow for me­d­ar­bej­der­ne i hver­da­gen.
I for­bin­del­se med ud­vik­lin­gen har vi la­vet en ræk­ke unik­ke funk­tio­ner, som gør kun­de­op­le­vel­sen end­nu bed­re.

Stikord

  • Lynhurtig optimeret webshop
  • Live supportchat
  • Automatisk pakkelabels
  • Import direkte fra Excel-ark
Løsningen

Lynhurtig webshop med et væld af funktioner

Vi har i sam­ar­bej­de med ca­te­rin­gin­ven­tar.dk ud­vik­let en top­mo­der­ne webs­hop med avan­ce­re­de funk­tio­ner som med­lem­s­klub, ra­bat­struk­tur for en­kelt­pro­duk­ter, pro­dukt­fil­tre­ring, au­to­ma­tisk ge­ne­re­ring af ka­te­go­r­i­me­nu­er og im­port af pro­duk­ter fra Ex­cel-ark.

Der har væ­ret fo­kus på at gøre si­den bru­ger­ven­lig og over­sku­e­lig på trods af det kæm­pe sto­re pro­dukt­ka­ta­log.

Løsningen

Køb stort ind og spar penge

I for­bin­del­se med til­bli­vel­sen af Ca­te­rin­gin­ven­tar.dk duk­ke­de der en mas­se gode idéer op. De har re­sul­te­ret i man­ge smar­te funk­tio­ner, som fx Køb fle­re styk og spar, som gi­ver mu­lig­hed for at give fler­stk. ra­bat­ter og vise det til kun­der­ne på en visu­el og let for­stå­e­lig måde.

 
fler-styks-rabat
"Altid god og hurtigt service. Jeg kan klart anbefale Webko - ALTID"
Kristoffer Poulsgaard Andersen
Indehaver, cateringinventar.dk
Andre cases
Se også andre af vores udvalgte cases
Webko har allerede hjulpet mange virksomheder med at fortælle deres unikke historie. Ikke to cases er ens, og derfor er løsningen heller aldrig den samme.

Vietnam By Topas

Oplev alt det bedste af Vietnam hos Vietnam By Topas

Bollerup Jensen

Vi har med Bollerup Jensen bygget en helt ny webshop

Nibu Copenhagen

Vi har hjulpet Nibucopenhagen.com med at sælge deres high fashion gummistøvler til hele verden

Skal dit projekt være vores næste case?

Vi elsker at få nye spændende opgaver. Kontakt os i dag og få en snak omkring jeres projekt. Vi har helt sikkert en masse gode ideer, og det er selvfølgelig helt uforpligtende!