Unikke webløsninger, som skaber glæde og vækst

Vi er et ungt, digitalt bureau, som brænder for at skabe vækst gennem professionelle og skræddersyede webløsninger. Vi fin­der unik­ke løs­nin­ger og kan stå for alt fra de­sign af logo til ud­vik­ling af di­gi­ta­le kon­cep­ter.

Lad os hjælpe dig

Vi skaber digitale løsninger, som tjener sig selv ind mange gange

En ny hjemmeside er en investering, som skal tjene sig selv ind mange gange. Vi sørger for, at du kommer længst muligt med dit budget. Læs mere om hvad vi kan hjælpe med herunder.

Ingen bullsh**t kultur

Hos Webko har vi en ingen bullsh**t kultur. Det betyder blandt andet, vi ikke har sælgere ansat, som egentligt ikke ved noget om, hvordan man laver gode webløsninger. Hvis du skal have designet en ny hjemmeside, så kommer du til at snakke webdesigneren, der brænder for at lave den flotteste og mest konverteringsoptimerede hjemmeside. Hvis du skal have programmeret en helt unik webløsning, så kommer du til at snakke med programmerøren, som helt sikkert kan komme med inputs til, hvordan løsningen kan optimeres eller gøres billigere for dig at udvikle.

Webshop

Webshops – E-commerce
som kan betale sig

Webko ud­vik­ler webs­hops, der sæl­ger. Vi ta­ger al­tid ud­gangs­punkt i je­res pro­dukt og må­l­grup­pe, og der­fra udtæn­ker vi det op­ti­ma­le salgs­flow fra for­si­de til check­out og pak­ke-tra­ck­ing. Vo­res løs­nin­ger er al­tid unik­ke. Ud­form­nin­gen af webs­hop­pen er me­get af­hæn­gig af an­tal­let og ty­pen af pro­duk­ter. Sæl­ger I fx til B2B, B2C el­ler må­ske blan­det? Det er af­gø­ren­de, at der ta­ges hen­syn til kun­dens købs­be­slut­nings­pro­cess.

Hjemmeside

Hjemmeside løsninger
der virkelig sælger

Vi har stor erfaring med hjemmesider, der virker. Vo­res fo­kus er på at give dine kun­der en god og en bru­ger­ven­lig op­le­vel­se og sam­ti­dig ska­be le­ads til din virk­som­hed. Vi er me­get be­vid­ste om, at der ikke fin­des to be­hov for hjem­mesi­der, der er fuld­stæn­dig ens, og der­for ta­ger vi al­tid ud­gangs­punkt i je­res øn­sker, i ste­det for et stan­dar­di­se­ret tema. Vi benytter os af hjemmesidesystemet WordPress, som er verdens mest udbredte platform. Det betyder også, at du aldrig vil være bundet til noget abonnement hos os.

Grafisk design

Giv et godt førstehåndsindtryk med et unikt grafisk design

Grafisk design er mere end bare farver og skrifttyper. Hvordan skiller din virksomhed sig ud fra alle konkurrenterne som står og råber det samme? Vi har flere grafikere in house, som kan hjælpe dig med alt fra logodesign, visitkort design til bannergrafik til Facebook.

Forløbet
Sådan kommer vi i mål med dit hjemmeside projekt

Uanset hvilken webløsning, som du har brug for, så foregår processen i hovedtræk sådan her.

1. Uforpligtende møde

Vi starter altid et samarbejde op med et indledende møde. Hvor du sætter dig ned med en ekspert i den digitale verden og snakker om de udfordringer, som din virksomhed har. Til dette møde vil du få en masse gode tips og tricks, til hvordan vi kan øge dit salg, og til sidst laver kontaktpersonen et skræddersyet tilbud til dig.

2. Projektstyring

Når vi er blevet enige om projektets omfang, går vi i gang. Igennem hele processen vil din kontaktperson stå ved roret og sørge for at projektet har kurs mod succes. Vi holder dig løbende opdateret igennem hele processen, så vi undgår misforståelser og forsinkelser.

3. Billeder, tekst og grafik

En hjemmeside er ingenting uden gode tekster og billeder. Derfor hjælper vi jer med at få skrevet gode tekster og billeder, som sælger. I designprocessen kommer vi med vores forslag, til hvordan dine kunder kommer i kontakt med dig.

4. Afsluttende test og lancering

Når hjemmesiden er ved at være færdigudviklet, så tester vi, at alt fungerer som det skal. Alle vores hjemmesider bliver lavet responsivt, så de bliver selvfølgelig testet på telefoner, tablets og computere.

5. Løbende optimeringer

Efter lancering af din hjemmeside hjælper og rådgiver vi dig med alt inden for optimering, og du har mulighed for at få vores tekniske assistance, hvis tekster, billeder eller lignende løbende skal opdateres eller tilrettes.
Fast kontaktperson

Du har altid en fast kontaktperson på dit hjemmeside-projekt

Vi forstår, at du har travlt med at drive din virksomhed, og det kan derfor være en stor og overvældende opgave også at skulle starte på et hjemmesideprojekt. Ligegyldigt hvilke digitale udfordringer du har, så får du derfor altid en fast kontaktperson, som hurtigt lærer din virksomhed at kende, så du kan opnå de bedste resultater.

Din kontaktperson hjælper dig igennem hele processen. Lige fra planlægning, projektstyring, design, billeder, tekst og forbedringforslag.

Cases

Se nogle af de webløsninger, som vi har udviklet

Man er ikke bedre end sin sidste case.

Jeresferie.dk

Case Ny visuel identitet og hjemmeside der øger konverteringerne I et tæt samarbejde med Jeresferie.dk har vi fået skabt en ny visuel identitet samt udviklet deres nye hjemmeside. Fakta Løsningen kort fortalt Jeresferie.dk havde brug for en helt ny visuel identitet samt en hjemmeside der levede op til deres behov. Vi har udarbejdet nyt optimeret […]

TK Maskiner

Case Salg af maskiner og reservedele online I et tæt samarbejde med TK Maskiner har vi udviklet en ny moderne og funktionel webshop med udgangspunkt i den visuelle identitet. Fakta Løsningen kort fortalt TK Maskiner havde brug for en helt ny moderne og brugervenlig webshop der levede op til deres behov for nemmere redigering og […]

HRT Textiles

Case for HRT Textiles En bæredygtig virksomhed med ny hjemmeside Vi har hjulpet HRT Textiles med en ny inspirerende og moderne hjemmeside, der fungerer til alle enheder. Fakta Løsningen kort fortalt HRT Textiles havde brug for en helt ny moderne hjemmeside, der levede op til deres behov. I et tæt samarbejde med HRT Textiles, har […]

Hübsch

Case B2B Webshop integreret med Uniconta og PIM Vi har hjulpet Hübsch med at skabe et nyt univers til fremvisning af deres produkter til slutkunder og salg til deres B2B kunder.  Fakta Løsningen kort fortalt Hübsch havde et ønske om at få en webshop platform som levede op til de højere forventninger både virksomheder og […]

Bollerup Jensen

Vi har med Bollerup Jensen bygget en helt ny webshop

Vietnam By Topas

Oplev alt det bedste af Vietnam hos Vietnam By Topas

Hvilken løsning har du brug for?

Det skal betale sig at få lavet en ny hjemmeside, uanset om du er en nystartet virksomhed, eller du driver en større online forretning. Vi tilpasser en løsning til dig, som passer til dit budget, uanset om dit mål er at få dit første salg, eller du vil øge din nuværende omsætning.